Servis DeTo je pooblaščeni serviser za znamki Huawei in Honor v Sloveniji, zato bo naprava po opravljenem servisnem posegu ohranila tovarniško garancijo proizvajalca vse do izteka rednega garancijskega roka, ki je začel veljati z nakupom vaše naprave. V primeru garancijskega popravila naprave, se garancijski rok podaljša za čas trajanja popravila.

Garancija na rezervne dele, vgrajene v času trajanja garancije

Za vse nadomestne dele naprave, ki so vgrajeni na pooblaščenem servisu v času trajanja garancije naprave, velja garancija do izteka rednega garancijskega roka proizvajalca.

Pošiljanje naprave v garancijski postopek

Napravo, ki je še v garancijskem roku, lahko na naš pooblaščeni servis pošljete brezplačno preko Pošte Slovenije. Seznam poslovalnic Pošte Slovenije najdete na povezavi: https://www.posta.si/iskalnik-poslovalnic . Zaželeno je pošiljanje v originalni embalaži, skupaj s pripadajočo originalno dodatno opremo, v kolikor je le-ta morebiti povezana z okvaro. Poskrbite, da škatlo z napravo ustrezno zaščitite in založite v embalažo v kateri jo boste pošiljali.

Odstranite vso dodatno in zaščitno opremo, ki je nameščena na napravi, prav tako pa odstranite SIM in microSD kartice, saj ne odgovarjamo za poškodbo ali izgubo le teh.

Napravo pošljite s Pošto Slovenije, obvezno pa je potrebno na poštni spremnici označiti  možnost PPN-A (Poštnino plača prejemnik po Pogodbi).

Napravo pošljite na naslov:

Deto d.o.o.,  Servis Maribor, Tržaška cesta 67a, 2000 Maribor

Ohranitev podatkov na napravi ni predmet garancije

Servis DeTo ne zagotavlja ohranitve uporabnikovih podatkov (stiki, sporočila, fotografije, glasba, aplikacije) na napravi v garancijskem postopku. Svetujemo vam, da pred oddajo naprave na servis poskrbite, da podatke, ki jih želite ohraniti, shranite na ločen pomnilnik ali na eno izmed storitev v oblaku namenjenih za shranjevanje podatkov (Drive, Google, Office 365, Dropbox, ipd).

V primeru uporabe Huawei naprave lahko pri določenih modelih varnostno kopijo opravite s programsko opremo Hi Suite, ki jo namestite na vaš osebni računalnik. Podrobnosti za prenos Hi Suite in ostale povezane informacije si oglejte na povezavi: https://consumer.huawei.com/si/support/content/sl-si00698629/ . Zaradi varovanja podatkov svetujemo, da napravo pred oddajo na servisu tudi ponastavite na tovarniške nastavitve.

Na vašo željo lahko, če je tehnično možno, za vas uredimo prenos določenih podatkov na drug medij. Storitev je plačljiva po ceniku.

”Svetujemo vam, da redno shranjujete oz. kopirate uporabniške podatke na zunanje pomnilniške nosilce ali storitve v oblaku”.

Izključite gesla, ki so nastavljena v vaši napravi

Da vam lahko zagotovimo celostno in kakovostno servisno storitev moramo ob zaključku popravila opraviti tudi zaključni test delovanja naprave. Slednjega lahko izvedemo le, če lahko nemoteno dostopamo do operacijskega sistema, zato pred oddajo naprave v servis izključite vsa gesla, PIN kode ali obrazne prepoznave, ki onemogočajo dostop v telefon.
Prav tako priporočamo, da se izpišete iz vseh Google, Huawei ID in drugih računov, ki jih imate morda nastavljene v napravi.

Dokumentacija za garancijska popravila

Napravo lahko sprejmemo v garancijski postopek le, če za napravo obstaja ustrezna dokumentacija. To pomeni, da je potrebno napravi, ki jo oddajate v garancijski  servisni postopek, obvezno priložiti račun in garancijski list, ki ste ju prejeli ob nakupu naprave. Na dokumentaciji mora biti prisoten podatek o IMEI oz. serijski številki naprave.
Garancijsko popravilo ni možno, če napravi niso priloženi, predhodno omenjeni dokumenti ali pa pa so le-ti neustrezni,.
Predlagamo, da pred oddajo naprave v servis preverite Pogoje garancijskega popravila.

Naprava ne ustreza garancijskim pogojem

Če v postopku popravila naprave, ki je bila predana v garancijski postopek servis ugotovi, da garancijsko popravilo ni možno, vas bomo tem obvestili in vam poslali informativni predračun za strošek izven garancijskega popravila. V primeru, da se stranka s stroški popravila strinja, bomo napravo popravili po plačilu predračuna. Če se s stroškom popravila ne strinja, bomo napravo vrnili nepopravljeno.
Če je stranka želela izključno diagnostiko naprave ali je poslala na servis evidentno poškodovano napravo, ter se za popravilo po ponudbi ne odloči, bo naprava stranki nepopravljena vrnjena po plačilu stroškov diagnostike.
V primeru izvedbe popravila po izdanem predračunu je strošek diagnostike že vštet v znesek predračuna.